• Slider
  Slider
  Slider
 • Slider
  Slider
  Slider
 • Slider
  Slider
  Slider
 • پنل طلایی

  ارسال تکی ، گروهی ، زماندار ، پیوسته  
  ارسال و دریافت از همه اپراتور ها  
  بانک شماره های جنسیت و ایرانسل 
  ارسال از طریق دکل ایرانسل  
  بانک شماره موبایل کل کشور با آپدیت جدید  
  دفترچه تلفن هوشمند  
  تعرفه هر پیام به صورت ثابت 135ریال  

 • پنل نقره ای

  ارسال تکی ، گروهی ، زماندار ، پیوسته  
  ارسال و دریافت از همه اپراتور ها  
  بانک شماره های جنسیت و ایرانسل 
  ارسال از طریق دکل ایرانسل  
  بانک شماره موبایل کل کشور با آپدیت جدید  
  دفترچه تلفن هوشمند  
  تعرفه هر پیام به صورت ثابت 145ریال  

 • پنل برنزی

  ارسال تکی ، گروهی ، زماندار ، پیوسته  
  ارسال و دریافت از همه اپراتور ها  
  بانک شماره های جنسیت و ایرانسل 
  ارسال از طریق دکل ایرانسل  
  بانک شماره موبایل کل کشور با آپدیت جدید  
  دفترچه تلفن هوشمند  
  تعرفه هر پیام به صورت ثابت 165ریال  

 • پنل نمایندگی

  ارسال تکی ، گروهی ، زماندار ، پیوسته  
  ارسال و دریافت از همه اپراتور ها  
  بانک شماره های جنسیت و ایرانسل 
  ارسال از طریق دکل ایرانسل  
  بانک شماره موبایل کل کشور با آپدیت جدید  
  دفترچه تلفن هوشمند  
  تماس با بخش فروش 

مشتریان وب ثانیه

با توجه به فعالیت های وب ثانیه پیامک ؛ در ایران توانسته ایم حسن نیت انجام کار را به مشتریان عزیز ثابت کنیم چرا که یکی از مهمترین اهداف این شرکت از آغاز تاسیس موفقیت مشتریان خود و یاری کردن آنها در رسیدن به اهدافشان است و موفقیت خودمان را در موفقیت مشتریان و همکارانمان می دانیم